การเดินทางไปพบปะเจรจาและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านแร่ ณ ประเทศลาว ระหว่าง วันที่ 3-5 ส.ค. 2559

วันที่ 10  สิงหาคม พ.ศ.2559

       กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คุณสมบูรณ์  ยินดียั่งยืน รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และรศ.ดร. พันธุ์ลพ หัตถโกศล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม เป็นหัวหน้าคณะได้นำผู้ประกอบการด้านแร่ของไทยเดินทางไปเยี่ยมหน่วยงานด้านแร่และส่งเสริมการลงทุน เช่น กรมบ่อแร่ และเหมืองภูคำ เหมืองแร่ทองคำของบริษัท PanAust ประเทศลาว ในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย เพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน