การเดินทางไปพบปะเจรจาและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านแร่ ณ ประเทศเมียนมา ระหว่าง วันที่ 5-9 ก.ย. 2559

วันที่ 10  กันยายน  พ.ศ. 2559

       กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ผอ.วิษณุ ทับเที่ยง ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ดร. พันธุ์ลพ หัตถโกศล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม เป็นหัวหน้าคณะได้นำผู้ประกอบการด้านแร่ของไทยเดินทางไปพบปะและเยี่ยมหน่วยงานด้านแร่และส่งเสริมการลงทุนในประเทศเมียนมา เช่น Myanmarand Myanmar-Thai Business Council, UMFCCI และเยี่ยมชมเหมืองแร่ทองคำของ บริษัท Future Engineering & Gold Mining Co., Ltd.  ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย เพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน