การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเหมืองแร่ดีบุก ณ เมืองมะริด-ทวาย มณฑลตะนาวศรี ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 24-27 ก.ย. 59

วันที่ 30  กัยยายน พ.ศ. 2559

       เมื่อวันที่ 24-27 กันยายน  2559 ที่ผ่านมาคณะทำงานภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย เพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน นำทีมโดยคุณวิศิษฏ์  อภัยทาน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ของโครงการฯ ได้ลงพื้นที่เดินทางไปสำรวจและเก็บข้อมูลเหมืองแร่ดีบุกในพื้นที่เมืองมะริด-ทวาย มณฑลตะนาวศรี  ทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา